Добре дошли в официалния сайт на село Ветрен дол

Основно Училище "Христо Смирненски"

Според "Статистика за училищата в Княжество България през учебната 1895/96 година" във Ветрен дол съществува училище от 1870 година. То е до IV отделение, един учител обучава всички ученици (38 момчета и 5 момичета). Училищната сграда се намира до църквата, собственост е на общината, строена е през 1855 година. Тя не е предназначена за училище, има две стаи, само една от които се използва като класна. Приблизителната оценка на зданието и двора е 200 лева. В училището няма глобуси, карти и други пособия, то притежава само две научни книги и 12 списания. Училищната покъщнина е оценена на 50 лева. Първият учител е бил Поп Тома от Малко Белово. Учители в началото са били още: Папиронков от Пазарджик, Бубарев от Козарско, Миладин Досев от Чепино, Илия Кръстин от Скребатно и Тодорка Стоименова от Пазарджик.

През 1892 година учениците от I, II, III и IV клас все още учат в единствената стая на църковната пристройка. Техен учител е Ангел Попов от село Паталеница. Обучението се е водело крайно примитивно. През 1894 година на мястото на Ангел Попов постъпва учителя Никола Зайков - с третокласно образование. През 1895 г. учителят Зайков напуска и на негово място идва Иван Димитров от село Гелеменово, също с третокласно образование. През 1898 г. училището се измества в къщата на Димитър Маджунов.

Обучението в тази къща продължава две години. През 1910 година е построено ново малко училище. Обучението се води в единият клас. През 1915 г. поради увеличаване броя на учениците, се образуват два слети класа в две класни стаи. Назначена е и втора учителка - Тодорка д-р Поцепухова. В селото нараства нуждата от прогимназия, защото на учениците, завършили начално образование се налага да учат в село Црънча. През м. Януари 1922 г. се открива първи прогимназиален клас, който се помества в една от стаите на общината. За директор на прогимназията е назначена Ружана Василева. През октомври 1922 г. се открива и втори прогимназиален клас. Прогимназията се помещава на първия етаж на общината заедно с две отделения на началното училище. Учебните стаи са малки и неудобни, на същия етаж се намират канцелариите на общинския бирник и фелдшера. Учебните занятия се нарушават от честите посещения на болните. Това налага целия първи етаж да се освободи за нуждите на училището.

През септември 1923 г. се открива и трети прогимназиален клас. Директор на прогимназията е Димитрия Ангелова. От същата година училището започва да функционира с пълни седем паралелки - три в средния курс и четири в началния. През учебната 1925/26 година в училището са изпратени редовни прогимназиални учители с различни специалности. Директор е Петко Франгов от село Церово. През 1926/27 се увеличава броя на паралелките. През 1930 г. е построена нова удобна училищна сграда, учебните занимания започват да се водят при нормални условия. Оборудвани са кабинети по физика и химия, а през 50-те години е обзаведена и работилница по дървообработване.

През учебната 1953/54 година към училището се открива полудневна детска градина, която през учебната 1961/62 година е преместена в самостоятелна сграда. Училището е носело имената "Царица Йоана" и днешното "Христо Смирненски" Днес в училището се учат около 204 ученика, има 17 преподаватели и 4 души друг персонал- обучението се води от квалифицирани специалисти, материалната база е обогатена със стол, библиотека и спортна площадка. Директорката на училището е Мария Караиванова.

Интернет сайт: http://ouvetrendol.hit.bg
Снимки на училището

Телефон: +359 (3563) 2147